Aktivitets og samværstilbud for sindslidende

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Psykisk sårbar /sindslidende
  • Fyldt 18 år

Koncept

Aktivitets- og samværstilbud for voksne, der har en sindslidelse.

Det er åbne væresteder ,hvor der er mulighed for:

 • Socialt samvær med ligestillede.
 • Deltage i diverse aktiviteter.
 • Strukturskabende og isolationsbrydende.
 • Mulighed for en samtale med personalet

Tilmelding og visitation

Borger kan henvende sig.
Læge kan henvende sig.

Det er åbne tilbud og derfor ikke noget krav om visitation til aktivitetshusene.

Alle kan henvende sig og al henvendelse skal ske telefonisk.

Dalgashus, Dalgasvej 35, 6800 Varde. Tlf.: 20 23 50 06 fra 8.30 – 11.30.
Støttecenter Lindely, Lindealle 8, 6870 Ølgod.  Tlf.: 24 86 07 77 fra 8.30 – 11.30.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.03.2021

Pris

Indsatsen er uden betaling for borgere i Varde Kommune.
Der vil dog være en egenbetaling til køb af et måltid mad, til kaffe samt til diverse aktiviteter.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Dalgashus, Dalgasvej 35, 6800 Varde.
Støttecenter Lindely, Lindealle 8, 6870 Ølgod.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du får støtte i at skabe struktur på din hverdag

 • Du får socialt fællesskab med andre

 • Du har mulighed for at få en samtale med personalet ved behov

 • Du kan deltage i praktiske opgaver eksempelvis sammen med pedellen

 • Du har mulighed for indflydelse på indholdet i aktivitetshuset via brugerråd

 • Der er mulighed for at købe et måltid mad

 • Du kan sammen med huset deltage i IFS, som er en idrætsforening kun for sindslidende og andre udsatte