Veteraner og pårørende

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Være veteran eller pårørende til en veteran

Koncept

Varde Kommunes hotline for veteraner og pårørende sikrer én indgang til kommunen for veteraner og pårørende. Hotlinen skaber kontakt til relevante personer og myndigheder i kommunen – og kan også henvise til andre relevante aktører (fx frivillige foreninger, Veterancenteret m.fl.).

Spørgsmål og henvendelser kan dreje sig om job, ydelser, støtte i hverdagen, problemstillinger omkring børn og familie, bolig, netværk m.m.

Ud fra en samtale vurderes behovet. Hotlinens medarbejdere sikrer, at der sker videregivelse til en koordinerende sagsbehandler i kommunen, hvis dette er aktuelt. Den koordinerende sagsbehandler har særlig viden om veteraner og udpeges i den del af forvaltningen, hvor veteranens primære problemstilling fagligt er placeret (fx sygedagpenge, socialpsykiatri, børn og unge).

Tilmelding og visitation

  • Læge kan kontakte hotline: 79 94 76 11
  • Veteraner og pårørende kan selv kontakte hotline: 79 94 76 11

Afdeling henvendelsen skal ske til:

Varde Kommunes hotline for veteraner og pårørende.

Telefonnummer til afdelingen: 79 94 76 11 eller veteran@varde.dk

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Afhænger af tilbuddet.
Kan tilbydes i eget hjem.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Hotlinen yder vejledning og skaber kontakt til relevante personer i kommunen – herunder ved behov en koordinerende sagsbehandler.

  • Hotline kan henvise til og hjælpe dig med at skabe kontakt til øvrige aktører (fx frivillige foreninger, Veterancenteret m.fl.).

  • Den koordinerende sagsbehandler har særlig viden om veteraner og koordinerer kommunale indsatser på tværs af forvaltninger.

  • Den koordinerende sagsbehandler samarbejder med forsvaret, veterancentret samt andre relevante myndigheder – efter aftale med dig.