Senfølger efter seksuelle overgreb

Kriterier

  • Fyldt 18 år
  • Udsat for seksuelle overgreb i barn-/ ungdommen

Koncept

Et tilbud om gratis samtaler med en frivillig rådgiver, for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Vi har et tæt samarbejde med Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Frivilligsektionen, i Odense.

Tilmelding og visitation

 • Borger kan henvende sig
 • Læge kan henvende sig
 • Kommune kan henvende sig

Kontakt Maibritt Bertelsen i Frivillighuset og Selvhjælp Varde

Mail: Mab@frivillighuset-varde.dk

Telefonnummer til afdelingen: 75 21 21 85 / 61 72 75 21

Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 01.11.22

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Frivillighuset og Selvhjælp Varde
Storegade 25 B
6800 Varde

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Individuelle samtaler med en frivillig, som har tiden og roen til at lytte til dig

 • Samtalerne er ikke behandling eller terapi, men en mulighed for at snakke om de problemer og følelser der fylder i dit liv

 • Tilbuddet er gratis

 • Der vil ikke være en fast tidsramme for hvor længetilbuddet kan benyttes. Det aftales mellem dig og den frivillige