Socialtandpleje

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Særlige sociale problemer
  • Kan ikke udnytte de almindelige tandplejetilbud

Koncept

”Socialtandpleje  er et kommunalt tilbud om tandpleje til de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen og praksistandplejen. Der er primært tale om  gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig

Tilmelding og visitation

 • Borger kan henvende sig
  Kontakt – Social og Handicap Myndighed i Varde Kommune: socialtandpleje@varde.dk
  Varde kommunale Tandpleje administrerer ordningen telefon 79 94 86 00.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 29.03.2021

Pris

Det er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Tandplejen
Lerpøtvej 50 B
6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Et tilbud om at forebygge og behandle dine tandudfordringer

 • Al undersøgelse, forebyggelse og behandling foregår ved Tandplejen, Lerpøtvej 50 B, 6800 Varde

 • Det er uden brugerbetaling