Langvarige smerter

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Borgere over 18 år
  • Fyldt 18 år
  • Motiveret for mestring af langvarige smerter

Koncept

En afklarende samtale afdækker borgers viden, ressourcer, handlekompetencer, motivation og behov for videre forløb. Et forløb planlægges i samarbejde med borger.

Forløbet kan f.eks. indeholde:

 • Samtaler
 • Kursusforløb

Tilmelding og visitation

 • Lægen kan henvise
 • Sygehus kan henvise
 • Kommunen kan henvise

Henvisning foregår ved en dynamiske kommunehenvisning på lokationsnummer 5790001988111

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde
Telefon 79 94 60 60

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 10.10.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Varde Kommune
Center for Sundhedsfremme

Ringkøbingvej 32
6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Du henvises til Center for Sundhedsfremme. Du bliver indkaldt til en afklarende samtale, hvor du taler med en fagperson om din situation, ressourcer, motivation og behov for et videre forløb.

 • Et forløb kan sammensættes af forskellige indsatser, som giver dig redskaber til at håndtere din hverdag med kroniske smerter.

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online.

   

 • Lægen sender en henvisning til Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme.

 • Varde Kommune, Center for Sundhedsfremme kontakter dig via telefon eller digital post.

 • Har du spørgsmål, så kontakt Center for Sundhedsfremme på tlf. 79 94 60 60 eller se mere på vardekommune.dk/sundhedsfremme.