Akutteam sygepleje

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Være over 18 år
    • Have behov for sygeplejefaglig vurdering

Koncept

Sygeplejersker i akutteamet Varde Kommune er klædt på til at lave udredninger af subakutte og akutte patienter ud fra anerkendte faglige metoder.

Sygeplejersken udfører systematiske observationer af patienten, giver den praktiserende læge en sygeplejefaglig vurdering af patientens tilstand, og kan ved behov og ordination følge op på besøget.

Har den praktiserende læge mistanke om, at patienten har en begyndende infektion, kan lægen ordinere kapillære blodprøver i form af CRP og HB. Sygeplejersken kan også tage blodprøverne, hvis patientens tilstand kræver det, under aftalte rammeordination med praktiserende læger.

Tilbuddet er døgndækkende og fungerer alle ugens dage. Besøget tilstræbes udført inden for 1-2 timer, dog ud fra en vurdering.

Tilmelding og visitation

Læge skal ringe og sende korrespondance via MedCom standarden ”Den gode henvisning til kommunens akutfunktion”.

Henvendelsen skal ske til: Akutteamet sygeplejen Varde kommune.

Telefonnummer: 40496617.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 17.04.2023

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

I patientens eget hjem eller på en sygeplejeklinik.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Hvem kommer: Hjemmesygeplejens akutteam

  • Sted for aktiviteten: Patientens hjem

  • Tilmelding: Er klaret gennem lægen

  • Telefon: 40496617