Palliation Hjemmesygepleje

Kriterier

    • Bo i Varde Kommune
    • Have livstruende sygdom  med behov for lindrende og behandling og pleje, uanset diagnose og alder

Koncept

Patienter med livstruende sygdom, uanset diagnose og alder, tilbydes en palliativ indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Patienten kan henvises til hjemmesygeplejen, hvis lægen vurderer, at der er brug for hjælp til sygeplejeopgaver eller lindrende behandling. Dette kan være observation og vurdering af almentilstanden.

Fokus kan være på smerter, mave-/tarmfunktion, urinveje, mental tilstand, støtte og vejledning i den svære tid, medicingivning/-håndtering, samtaler med pårørende, koordinering af tværfaglige tiltag og kulturelle aspekter.

Tilmelding og visitation

Læge skal henvise med korrespondance.

Korrespondance skal have overskriften “Palliation”.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 12.04.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

I patientens eget hjem eller på en sygeplejeklinik.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

  • Sygeplejersken fra Varde Kommune kontakter dig eller dine pårørende og aftaler tid for besøg, medmindre lægen har aftalt andet med dig. Hvis det er tilfældet, skrives det i henvisningen

  • Sygeplejersken får oplysninger fra din læge om din situation og dit behov for hjælp

  • Ved sygeplejerskens første besøg får du udleveret relevante telefonnumre

  • Sygeplejersken vil spørge ind til dine og dine pårørendes behov, og sammen laver I en gensidig forventningsafstemning

  • Du har mulighed for besøg fra hjemmesygeplejen hele døgnet