Telefonnumre

Akutte og centrale telefonnumre i Varde Kommune

Varde Kommunes telefonomstilling

  • (Hovednummer): 7994 6800

Psykisk og socialt

  • Psykiatrisk Akutmodtagelse Esbjerg 9944 6700

Ældre og Sundhed

  • Myndighed, Visitation: 7994 6834
  • Center for Sundhedsfremme: 7994 6060
  • Akutteam, Sygeplejen: 40496617

Kørsel

  • Kørselskontoret (visiteret, kommunal kørsel): 7994 7010
  • Falck: 7010 2030

Politi og sygehus

  • Politiet i Varde: 7695 1448
  • Sydvestjysk Sygehus: 7918 2000

Lægevagt

  • Lægevagten: 7011 0707