Genoptræning for børn og unge

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Barnet/den unge skal have været i behandling på sygehuset

Koncept

Efter behandling/operation på sygehuset, kan det være relevant med et genoptræningstilbud, til at hjælpe barnet/den unge tilbage til sin sædvanlige funktion.

Sygehuset vurderer, om der måtte være behov for en genoptræningsindsats i kommunalt regi.

Genoptræningen kan ske i en lokalitet i en af kommunens skoler/træningslokale. I særlige tilfælde, kan træningen ske i barnets/den unges hjem.

Genoptræningen vil være med fokus på muskler og led.

Fysioterapeuten fører journal over sin indsats og sine vurderinger.

Forældrene kan vælge en anden leverandør til at udføre genoptræningen.

Tilmelding og visitation

Sygehus kan sende en genoptræningsplan.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 25.03.2021

Pris

Tilbuddet er uden brugerbetaling.

Transport

Indsatsen kan omfatte transport efter konkret vurdering.


Sted

På skoler og kommunens træningslokaler.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Behandlingsplan laves af sygehuset i forbindelsen med afsluttet behandling

 • Formålet er at genoptræne barnets/den unges funktion til den hidtil gældende funktion

 • Genoptræningen fokuserer på muskler og led

 • Genoptræningen er oftest med udgangspunkt i et afgrænset antal behandlinger

 • Der lægges en plan for indsatsen. Denne evalueres ved afslutningen

 • I vil blive orienteret om modtagelsen og vil blive kontaktet forud for indsatsen, ligesom der vil være en jævnligkontakt til jer

 • Fysioterapeuten fører journal over vurderinger og indsatsen