Rådgivning og vejledning via Lov om Social Service

Kriterier

  • Bo i Varde Kommune
  • Forældre med børn under 18 år
  • Brug for råd og vejledning omkring en konkret problemstilling, der kan afhjælpes med en forebyggende indsats

Koncept

Alle børn og unge i alderen 0-18 år samt forældre, som kan have gavn af råd og vejledning omkring en konkret problemstilling, der vurderes til at kun­ne afhjælpes med en forebyggende indsats.

En §11 indsats kan iværksættes på baggrund af en socialfaglig vurdering.

Indsats iværksættes målrettet og hurtigt i forhold til tidlig opsporing og tidlig ind­sats, således problemstillingerne ikke udvikler sig.

Indsatsen skal have væsentlig betydning for barnets/den unges udvikling og trivsel.

Barnets, den unges eller familiens problemstillinger skal være konkrete, afgrænsede og moderate.

Problemstillingerne kan f.eks. omhandle barnets:

 • Udvikling
 • Adfærd
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold
 • Venskaber
 • Familieforhold

Opfølgning

Varigheden på en tidlig og forebyggende indsats strækker sig over en kortere periode, typisk 1-3 mdr.

Opfølgning forekommer løbende.
I opfølgningen indgår en socialfaglig vurdering af, hvorvidt måle­ne fortsat ses opfyldt via den tidlige indsats.

Tilmelding og visitation

Familien kan henvende sig.

Visitation sker via Modtagerfunktionen v. Børn og Familie, Myndighed.

Kontakt til Modtagerfunktionen v. Børn og Familie, Myndighed via tlf. 7994-7828
eller via fremmøde på Borgercenter Varde, Frisvadvej 35, 6800 Varde.

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 26.03.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Samtaler afholdes på Borgercenter Varde ved Børn og Familie,
Frisvadvej 35, 6800 Varde eller efter aftale i familiens hjem.

 

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • I kan som forældre eller kommende forældre få et gratis råd-og vejledningsforløb

 • Rådgivningen kan både gives til hele familien og til enkelte medlemmer af familien

 • Rådgivningen kan gives uden, der er iværksat andre former for støtte

 • Rådgivningen og støtten kan gives i hjemmet og kan også bestå i, at I bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder,
  som kan give den relevante rådgivning og vejledning

 • Åben på alle hverdage mandag, tirsdag og onsdag mellem 8.30 og 15.30, torsdag fra 8.30 til 17.00, fredag fra 8.30 til 13.00

 • Telefonnummer til afdelingen 79947828