Ligevægt i børnehøjde- sundhedsplejens tilbud til børn 2-6 år med overvægt

Kriterier

  • Bor i Varde Kommune
  • Førskolebarn 2-6 år med overvægt eller risiko herfor
  • Familie med motivation for at ændre de vaner, der giver mening for netop jer

Koncept

Overvægt handler ikke kun om kost og motion. Hos børn handler det lige så ofte om vaner, grænsesætning, adfærdsregulering, døgnrytme osv.

Sundhedsplejersker med særlig viden om børn og overvægt støtter familien i lige netop det, som familien selv er med til at definere som svært. Sammen støtter vi familien i at ”det sunde valg bliver det lette valg.”

Tilmelding og visitation

 • Forældrene kan selv kontakte sundhedsplejen i den daglige telefontid kl. 8-9 på tlf. 23 31 29 31 eller send en mail til meot@varde.dk
 • Lægen kan med forældresamtykke sende en henvisning via elektronisk post til sundhedsplejen, så sørger sundhedsplejen for at kontakte forældrene

Telefonnummer til afdelingen: 23 31 29 31 (vagttelefon kl. 8 – 9) Derudover kan der ringes til leder af sundhedsplejen på tlf. 24 26 84 54

Udskriv information til patient

Print information og kontaktoplysninger til patienten

Sidst opdateret den 5.10.2021

Pris

Indsatsen er uden brugerbetaling for borgere i Varde Kommune.

Transport

Indsatsen omfatter ikke transport.


Sted

Hjemmebesøg eller besøg i sundhedsplejens klinik, Lerpøtvej 50 C, 6800 Varde.

Baggrunds cirkler

Fortæl patienten om sundhedstilbuddet

 • Sammen med Sundhedsplejen starter I med at afklare, hvad I som familie definerer som svært og udfordrende i forhold til jeres barns vækst og udvikling, og tilrettelægger sammen med jer et særligt forløb, der tager udgangspunkt heri

   

 • Et forløb kan være hjemme hos jer, hos sundhedsplejen, pr telefon, over teams, i grupper eller andet

 • I møder sundhedsplejersker med særlig viden og erfaring i børn og overvægt

 • Et forløb kan foregå på hold, individuelt ved fysisk fremmøde, pr. telefon eller online

 • Familien bliver støttet i at gøre det sunde valg til det lette valg i dagligdagen