Møder

Kommunalt Lægeligt udvalg (KLU)
Kommunalt Lægeligt Udvalg har repræsentanter fra Varde Kommune og PLO- Varde.

Formålet er at styrke dialog og samarbejde samt sikre, at indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres succesfuldt.

Der afholdes møder hhv. i september og marts.

Temaeftermiddage for uddannelseslæger og nyansatte læger
Gennem temaeftermiddagene introduceres til kommunale indsatser og de forskellige fagområder i kommunen, der har samarbejdsflader med almen praksis.

Holdes 2 gange årligt á tre eftermiddage.